naši radovi

Izradili smo projektnu dokumentaciju za preko 60.000m2 porodičnih i višeporodičnih stambenih objekata, oko 20.000m2 objekata industrijske i poljoprivredne namene. Takođe, radili smo projekte objekata komercijalnih i ugostiteljskih sadržaja, kao i kulturno umetničkih i sportskih objekata.

Imamo veći broj usvojenih urbanističkih projekata, za koje slede naredne faze projektovanja. Bavimo se projektovanjem novih objekata, rekonstrukcijom, dogradnjom i sanacijom postojećih, kao i izradom enterijera.

Pružamo savetodavne usluge u fazama pripreme lokacije i projektne dokumentacije i usluge stručnog nadzora prilikom izgradnje objekata.

Uz kreativni pristup, ali sagledavajući stvarne potrebe korisnika i poštujući pozitivnu zakonsku regulativu dolazimo do obostrano zadovoljavajućeg rešenja za korisnike i nas kao projektante.